มุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมการศึกษา

เราเป็นทีมนักภาษาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนา นักออกแบบ ครู และผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร ที่เชื่อว่ามีวิธีเรียนภาษาที่ดีกว่านี้
ครูภาษาอังกฤษของเราเป็นทีมครูภาษาเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอยู่ทั่วโลก ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นถึงที่สุด เรามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมสอดแทรกและสนองความต้องการของแต่ละคน
ทีมสอนสดของ Voxy มีความสามารถสอนภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มอย่างหาใครเทียบทานไม่ได้ เราเชื่อมั่นในการเรียนการสอนที่ตอบความต้องการแต่ละคน โดยใช้เนื้อหาจากสื่อจริง ไม่ใช่อย่างสำเร็จรูป ผู้เรียนของเรามีตั้งแต่นักเรียนจนถึงผู้เชี่ยวชาญอาชีพต่างๆ ครอบคลุม 5 ทวีป

Thanks! We will contact to you soon!

Request Demo Access
Leave a request and we answer as soon as possible.
Leaving request you agree with Terms & Conditions and Privacy Policy.

Thanks! We will contact to you soon!

Request Demo Access
Leave a request and we answer as soon as possible.
Leaving request you agree with Terms & Conditions and Privacy Policy.